Đà Bắc là một huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, toàn bộ địa giới phía tây  bờ phải  sông Đà tiếp giáp với huyện Mai Châu, Mộc Châu và huyện Phù Yên (Sơn La) phía đông nam giáp với thành phố Hòa Bình, Phía bắc giáp với tỉnh Phú thọ. Số dân khoảng 5 vạn người. Trong đó người Tày ( Thái) chiếm gần 50% dân số, họ sống rải rác trên 21 xã thị trấn nhưng tập trung nhiều nhất ở 9 xã ( Đồng Chum, Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Đồng Ruộng, Đoàn Kết, Trung Thành, Yên Hòa và Tân Minh).hầu hết người Tày Đà Bắc đều có anh em họ hàng bà con bên kia sông nhưng do lịch sử để lại chúng tôi chuyển đổi từ dân tộc Thổ ( trước năm 1969) sang dân tộc Tày từ năm 1979 đến nay.Thực ra người Tày Đà Bắc theo phiên âm là” Côn Tay khảo hay Tay đòn” thuộc nhóm Thái trắng vì người Thái Đà Bắc không búi tóc như Thái đen ( Theo cuốn “Góp phần tìm hiểu  văn hóa cổ truyền thống của người Thái Mai Châu” – Đặng NghiêmVạn, Hà Trọng Kim. NXB Văn hóa dân tộc 2006).


     a.Thuận lợi: Cũng như người Thái, người Tày Đà Bắc sống tập trung , quần cư theo dòng họ hoặc cụm gia đình.Ở các xã vùng cao những phong tục tập quán từ xa xưa vẫn còn duy trì đến nay như trong việc hiếu hy việc làng xóm, trong đó  vai trò của người đứng đầu dòng họ rất quan trọng,mặt khác đồng bào Tày có tinh thần đoàn kết và tính cộng đồng rất cao.

     b. Khó khăn: Do nằm ở vị trí không thuận lợi cho giao thương nên kinh tế kém phát triển, sản xuất chủ yếu là tự cấp tự túc. Số làm ăn được thì tìm cách ra kinh doanh sản xuất ở thị trấn, thành phố.Do sự bùng nổ của công nghệ thông tin nên việc giáo dục truyền thống cho lớp trẻ gặp nhiều khó khăn nhất là việc duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa cao, ngành du lịch chưa vươn tới được mặc dù tiềm năng rất to lớn. Cá biệt một số cấp ủy và chính quyền các cấp  chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo tồn tri thức bản địa dân tộc mình. Nhất là trong việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp như: Tiếng nói, chữ viết, dân ca dân vũ, trang phục, … và một số tập quán tốt đẹp khác.


demo
16/01/2013