Từ ngày 4/11/2013 đến ngày 15/11/2013; phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc đã tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Cấp Tiểu học; qua quá trình tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá và thông báo kết quả Hội thi như sau:

- Tổng số trường có giáo viên đăng kí dự thi là 26/27 trường (trường TH+THCS Suối Nánh không có giáo viên đủ điều kiện dự thi);

- Tổng số giáo viên dự thi là 85/87 (02 giáo viên không dự thi);  trong đó nữ là 77 chiếm 90%; dân tộc là 62 chiếm 72%.

- Vòng 1: Thi lý thuyết có 50/85 giáo viên đủ điều kiện vào dự thi vòng báo cáo sáng kiến kinh nghiệm; đạt tỉ lệ 58%.

- Vòng 2:  Thi báo cáo kinh nghiệm có 50/50 giáo viên đủ điều kiện vào thi vòng thực hành; đạt tỉ lệ 100%.

- Vòng 3: Thi thực hành có 50/50 giáo viên đạt từ 18 điểm trở lên.

Kết quả: Có 50 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013- 2014; Cụ thể như sau:TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Môn/lớp CT đăng ký thi

Xếp giải

1

Bùi Thị Thu

Hằng

TH Kim Đồng

Tiếng Anh

Nhất

2

Nguyễn Thị

Ngọc

TH+THCS Toàn Sơn

Tiếng Anh

Nhất

3

Lê Thị

Hương

TH Kim Đồng

Tập đọc L3

Nhất

4

Phạm Thị

Vui

TH Tu Lý

Tiếng Anh

Nhì

5

Trần Thị

Hòa

TH+THCS Toàn Sơn

TĐ3 Vnen

Nhì

6

Trần Kiên

Trung

TH Đồng Nghê

Toán 3

Nhì

7

Lê Thị Lan

Anh

TH Vầy Nưa

TĐ lớp 3

Nhì

8

Xa Thị

Huệ

TH Mường Chiềng

Tiếng Anh

Nhì

9

Đinh Thị

Khách

TH Tu Lý

TV1 CN

Nhì

10

Nguyễn Thị

Liên

TH Cao Sơn A

Tiếng Anh

Ba

11

Đỗ Thị Thu

Huyền

TH Kim Đồng

Tiếng Anh

Ba

12

Trịnh Thị

Loan

TH Hiền Lương

Toán 1

Ba

13

Trần Thị Ánh

Tuyết

TH Kim Đồng

TV1 CN

Ba

14

Nguyễn Thị Diệu

Thủy

TH Cao Sơn A

Toán 3

Ba

15

Nguyễn Thị

Nông

TH Tu Lý

Toán 3

Ba

16

Phạm Thị

Hồi

TH+THCS T/ Sơn

Toán 3

KK

17

Ng. Thị Xuân

Hương

TH+THCS T/ Sơn

Toán 1

KK

18

Nguyễn Thị

Phương

TH Hiền Lương

Toán 1

KK

19

Phùng Thị Hồng

Mai

TH Hào Lý

Toán 3

KK

20

Đinh Thị Thanh

Thùy

TH Tân Pheo B

TV 1

KK

21

Nguyễn Thị

Dung

TH Tân Minh A

Toán 1

KK

22

Bàn Thị Thanh

Mai

TH Tân Minh A

Toán 3

KK

23

Lý Thị

Hòa

TH Cao Sơn B

Toán 3

CN

24

Bùi Thị

Quy

TH T/Phong B

Toán 3

CN

25

Nguyễn Thị

Nguyệt

TH Hiền Lương

Toán 3

CN

26

Nguyễn Thị Ngọc

TH Kim Đồng

TV1 CN

CN

27

Bùi Văn

Dũng

TH+THCS M/Tuổng

Toán 3

CN

28

Bùi Thị

Dưng

TH Tân Minh B

Toán L3

CN

29

Phạm Thị Hoài

Dương

TH Mường Chiềng

Toán 3 Vnen

CN

30

Hà Thị

Gương

TH Vầy Nưa

Toán lớp 3

CN

31

Triệu Thị

Khuyên

TH Cao Sơn B

Toán 1

CN

32

Hà Thị

Kiên

TH Tân Pheo B

Toán 1

CN

33

Lường Thị

Kim

TH Yên Hòa

Toán 1

CN

34

Bùi Kim

Nhung

TH Chợ Bờ

TV3 Vnen

CN

35

Xa Thị

Thanh

TH Tân Pheo B

TV 3 Vnen

CN

36

Phạm Thị

Tuyết

TH Tu Lý

Toán 3

CN

37

Đinh Thị

Năm

TH Vầy Nưa

TV 1

CN

38

Lường Văn

Dương

TH Yên Hòa

Toán 3

CN

39

Đinh Thị

Hương

TH T/Phong B

TV 1

CN

40

Xa Thị

Nga

TH+THCS Tu Lý

TV1 CN

CN

41

Quách Thị

Ánh

TH Đồng Ruộng

TĐ 3

CN

42

Nguyễn Thị

Nương

TH T/Phong B

Toán 3

CN

43

Xa Thị

Dương

TH Tân Minh A

Toán 3

CN

44

Trần Thị Thu

Huyền

TH Đoàn Kết

Toán 3

CN

45

Đinh Thị

Kiều

TH Đồng Ruộng

Toán 1

CN

46

Xa Thị

Lương

TH Tu Lý

TV1 CN

CN

47

Nguyễn Thị

Thủy

TH Tân Minh B

Toán 3

CN

48

Nguyễn Thị Minh

Trang

TH Tân Pheo A

Toán 3

CN

49

Đào Thị

Xuân

TH Đoàn Kết

Toán 3

CN

50

Trần Thị Kim

Xuyến

TH Tân Pheo A

TV 1

CNPGD&ĐT huyện Đà Bắc
19/11/2013