Từ ngày 18-20/3 năm 2013 tại trường Tiểu học Cao Sơn A, Phòng GD&ĐT huỵện Đà Bắc đã tổ chức Hội thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số trong toàn huyện . Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hội thi.demo
25/03/2013